Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu of het zoekveld.

Nalaten aan KNGF Geleidehonden Vrijheid en geluk geven via uw testament

Cliente met haar zwarte labrador blindengeleidehond

Wij waarderen het bijzonder dat u interesse heeft in nalaten aan KNGF Geleidehonden. Als u ons als goed doel in uw testament opneemt, dan biedt dat ons de zekerheid dat we volwassenen en kinderen onvoorwaardelijke steun kunnen blijven bieden met onze professioneel opgeleide honden. De impact van uw nalatenschap aan KNGF Geleidehonden zal groot zijn: een gelukkiger, zelfstandiger en mobieler leven voor mensen met een beperking of stoornis.

Patricia Elings geeft u graag persoonlijk advies


Patricia NalatenHeeft u vragen over het opnemen van KNGF Geleidehonden in uw testament of speciale wensen omtrent de bestemming van uw erfenis? Met deze en andere vragen kunt u altijd terecht bij Patricia Elings. Dat kan telefonisch, via een gesprek op ons opleidingscentrum in Amstelveen of bij u thuis. 
Patricia: ‘Een vrijblijvend gesprek kan verhelderend zijn en u helpen de juiste keuze te maken, zodat uw erfenis ook echt volgens uw wensen vastgelegd kan worden bij de notaris. Ook als u ons al heeft opgenomen, horen wij dat graag. Dan kunnen we u bedanken en u, als u er prijs op stelt, op de hoogte houden van de ontwikkelingen bij ons opleidingscentrum.’

T: 020 - 496 93 33 (tijdens kantooruren)
E: p.elings@geleidehond.nl

Meer weten over nalaten aan KNGF Geleidehonden?

1. Dit gebeurt er met uw nalatenschap bij ons goede doel
2. KNGF Geleidehonden betaalt geen erfbelasting over uw erfenis (ANBI)
3. Zo kunt u via de notaris nalaten aan KNGF Geleidehonden
4. Nalaten met een specifieke bestemming
5. KNGF Geleidehonden als uw executeur
6. Contactgegevens en veelgestelde vragen
7. Bekijk KNGF Geleidehonden in het tv-programma De Nalatenschap

Brochure over nalaten aanvragen

In onze brochure over nalaten vindt u uitgebreide informatie over nalaten aan KNGF Geleidehonden. Wij kunnen deze per e-mail of per post toesturen. 

Per e-mail ontvangen

Per post ontvangen

1. Dit gebeurt er met uw nalatenschap bij ons goede doel

KNGF Geleidehonden wil zoveel mogelijk mensen met een beperking een kwalitatief beter leven geven met een speciaal opgeleide hond. Als goede doelen organisatie zijn wij grotendeels afhankelijk van giften en nalatenschappen. Ongeveer een derde van onze honden kunnen wij opleiden dankzij nalatenschappen.  Ontvangen inkomsten gebruiken we onder andere voor het fokken, trainen en ter beschikking stellen van onze honden. Meer over onze activiteiten en resultaten leest u in ons online jaarverslag. 

2. KNGF Geleidehonden betaalt geen erfbelasting over uw erfenis (ANBI)

KNGF Geleidehonden hoeft geen erfbelasting te betalen over uw nalatenschap. Uw erfenis komt geheel ten goede aan onze organisatie. Als ANBI is KNGF Geleidehonden namelijk vrijgesteld van erfbelasting. U kunt er dus zeker van zijn dat het volledige bedrag ten goede komt aan KNGF Geleidehonden. Wij zijn ook erkend door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) dat toezicht houdt op de manier waarop goede doelen hun geld besteden en verantwoorden.

3. Zo kunt u via de notaris nalaten aan KNGF Geleidehonden

Het nut van een testament
Zonder testament bepaalt de wet wat er met uw nalatenschap gebeurt. Als u zelf de bestemming van uw erfenis wilt bepalen, dan zult u dat moeten vastleggen in een testament via de notaris. Een ingewikkelde opgave? ‘Dat valt reuze mee’, vertelt Ria van der Eijk. Zij heeft KNGF Geleidehonden al opgenomen in haar testament. Via een testament kunt u uiteraard familie, vrienden of goede doelen benoemen als legataris of (mede)erfgenaam.
Bij contactgegevens en veelgestelde vragen vindt u de gegevens die nodig zijn om KNGF Geleidehonden op te nemen in uw testament. Wilt u uitgebreider geïnformeerd worden over allerlei notariële zaken waaronder nalaten of een notaris bij u in de buurt opzoeken? Dan verwijzen wij u graag naar www.notaris.nl of als u uw testament online wilt regelen voor een vast laag bedrag naar www.nutestament.nl

De rol van de notaris
Tijdens een gesprek bij de notaris vertelt u wat uw wensen zijn. De notaris legt uit wat de mogelijkheden en de kosten zijn. Vervolgens stelt de notaris een ontwerptekst op, die u krijgt toegestuurd. Deze kunt u thuis rustig nalezen. Als alles duidelijk is en akkoord, dan ondertekent u het document bij de notaris. De inhoud kunt u altijd weer veranderen bij de notaris. 

LogonutestamentRegel uw nalatenschap eenvoudig online
Denkt u erover om een legaat (vast geldbedrag) aan ons na te laten? Of wilt u KNGF Geleidehonden benoemen als erfgenaam? Wij werken samen met NuTestament. Daar regelt u eenvoudig online, voor een vast laag bedrag en in uw eigen tempo een testament. Ontdek hoe het werkt op www.nutestament.nl

Erfgenaam
U kunt KNGF Geleidehonden tot (mede)erfgenaam benoemen, dit heet een erfstelling. U beslist daarbij welk deel van uw erfenis ons toekomt. Ria van der Eijk heeft ons bijvoorbeeld tot erfgenaam benoemd.

Legaat
U kunt ook een legaat opnemen in uw testament. Dit kan een bepaald bedrag zijn. Maar ook bezit, zoals een kunstverzameling, waardevolle sieraden of een huis. De opbrengst van de verkoop is dan voor KNGF Geleidehonden.

Fonds op naam
U kunt ook nalaten door een fonds op naam op te richten via uw testament. U mag zelf een naam aandragen voor het fonds. Vanuit ‘uw’ fonds kunt u meerdere jaren de doelstelling van KNGF Geleidehonden steunen of een speciaal doel binnen KNGF Geleidehonden. KNGF Geleidehonden beheert het fonds en zorgt ervoor dat het geld wordt besteed aan de bestemming die u eraan hebt gekoppeld. Bijvoorbeeld dat we het geld alleen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek of voor één van de hondenopleidingen. Een fonds op naam is mogelijk bij een inleg van minimaal € 25.000,-. Hier leest u meer over de mogelijkheden van een Fonds op naam. 

Vruchtgebruik
U wilt uw huis nalaten aan KNGF Geleidehonden, maar u wilt ook dat uw partner daar na uw overlijden nog kan wonen? Dan geeft u uw partner het recht van vruchtgebruik. Wij erven het huis pas na het overlijden van uw partner.

Codicil
Dit is een handgeschreven document waarin u vermeldt aan wie u bepaalde persoonlijke roerende zaken nalaat. Denk daarbij aan goederen met emotionele waarde of foto’s. Let op: geld, aandelen of huizen kunt u niet nalaten via een codicil. Het is verstandig om de toewijzing van waardevolle spullen altijd via een testament te regelen en daarnaast ook een codicil aan een notaris in bewaring te geven.

Beneficiaire aanvaarding
KNGF Geleidehonden is als goed doel verplicht om een nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Dat houdt in dat KNGF Geleidehonden nooit aansprakelijk kan worden gesteld voor schulden in een nalatenschap die groter zijn dan de baten. Dit geldt voor alle manieren van nalaten.

4. Nalaten met een specifieke bestemming

In uw testament kunt u precies opnemen waaraan we uw nalatenschap mogen besteden. Nette Sjamaar heeft bijvoorbeeld laten vastleggen dat we haar nalatenschap alleen mogen gebruiken om buddyhonden op te leiden. Laat ons vooral weten wat u wilt op dit gebied. Dan kunnen we samen bekijken wat er mogelijk is en ervoor zorgen dat de bestemming van uw nalatenschap goed bij uw wensen aansluit.

5. KNGF Geleidehonden als uw executeur

Na uw overlijden moet er van alles gebeuren. Een executeur heeft als taak de hele nalatenschap goed af te wikkelen. Vaak is dat een familielid of vriend. Hebt u geen familie (meer) of wilt u hen, net als Willem Groot Zwaaftink, niet met administratieve en fiscale zaken belasten? Dan kunt u KNGF Geleidehonden onder bepaalde voorwaarden benoemen als executeur. Wilt u meer weten over het executeurschap door KNGF Geleidehonden? Patricia Elings informeert u hier graag verder over.

Bent u executeur van een opengevallen testament waarin KNGF Geleidehonden is opgenomen als legataris of erfgenaam? Bij de veelgestelde vragen vindt u de contactpersonen van KNGF Geleidehonden hiervoor.

6. Contact en veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de gegevens die u nodig hebt als u KNGF Geleidehonden wilt benoemen in uw testament. De notaris zoekt deze gegevens meestal zelf ook op via het register van de Kamer van Koophandel Register.

Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds
statutair gevestigd te Amsterdam
kantoorhoudende aan Amsteldijk Noord 42, 1184 TD Amstelveen
postbus 544, 1180 AM Amstelveen
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41200230.

Hebt u vragen of wilt u langs komen voor een persoonlijk gesprek? Neem contact op met Patricia Elings. U kunt ook onze folder per e-mail of per post aanvragen. Hier vindt u al onze contact- en bankgegevens.

7. Bekijk KNGF Geleidehonden in het tv-programma De Nalatenschap

In de tv-serie De Nalatenschap wordt elke aflevering de afwikkeling van een nalatenschap gevolgd waarbij het leven, dat de overledene heeft geleefd, zich ontvouwt. Daarnaast is er aandacht voor het goede doel dat in de nalatenschap is opgenomen. KNGF Geleidehonden is meerdere keren te zien geweest in De Nalatenschap. Bekijk hier alle afleveringen waar KNGF Geleidehonden in voorkomt.