Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu of het zoekveld.

Cursusleider Renske aan het woord Wat komt er aan bod tijdens de PAWS cursus?

Renske Kwikkel, een van de cursusleiders van PAWS, vertelt wat er zoal aan bod komt tijdens de cursus. ‘Het kost tijd en energie, maar dan is een huishond goed in te zetten.’

Waarom is PAWS opgestart?

‘Er is een grote behoefte van ouders die graag een hond willen inzetten bij hun kind, maar die niet in aanmerking komen voor een autismegeleidehond’, vertelt Renske Kwikkel, instructeur PPZ die de workshops van PAWS begeleidt. ‘Het kind is bijvoorbeeld ouder dan zeven jaar, het vertoont geen wegloopgedrag of de ouders hebben al een eigen hond waardoor een autismegeleidehond niet meer tot de mogelijkheden behoort.’

Wat houdt de cursus in?

Tijdens de PAWS-workshop die bestaat uit drie dagen (verdeeld over een periode van drie maanden), doen de ouders vooral kennis op. Renske: ‘Voordat je iets met een hond kunt doen, moet je al veel vaardigheden onder de knie hebben. Zo moet je de juiste afstand tot de hond bewaren, oogcontact maken, op de juiste manier je stem gebruiken en in een bepaalde houding staan. Als de hond dingen goed doet, dan moet je hem complimenten geven. Dit leren we eerst de ouders en die brengen deze vaardigheden weer over op hun kinderen. Voor deze kinderen zijn juist dit soort vaardigheden lastig waardoor ze op sociaal vlak vaak achterlopen en bijvoorbeeld weinig vriendjes hebben.’

Waar ligt de nadruk op?

We besteden veel aandacht aan het “leren lezen” van de hond. Als je dat niet kunt, kun je een hond namelijk niet goed inzetten. Renske legt uit wat daarmee wordt bedoeld: ‘Het werkt niet als je een hond gaat overvragen, de stresssignalen niet herkent en de juiste leerprincipes niet weet toe te passen. Overigens hanteren wij een positieve vorm van trainen. Dat is belangrijk, omdat kinderen met autisme veel kopieergedrag laten zien. Als de ouders tegen de hond mopperen of aan de riem trekken, dan gaan kinderen dat ook doen en dat is juist niet de bedoeling. Ook het wegnemen van “een roze wolk” is een belangrijk onderdeel. Veel mensen denken dat problemen vanzelf verdwijnen met een hond erbij. Dat is niet zo. Het kost veel tijd en energie voordat een hond een positieve bijdrage kan leveren, maar dan is een hond wel op veel manieren in te zetten. Een hond geeft bijvoorbeeld ritme en structuur en je kunt er spelletjes mee doen. Daarnaast leren we de ouders hoe ze hun hond bepaalde trucjes kunnen aanleren, zoals op commando zijn kop op schoot leggen.’

Wat verwachten ouders van PAWS?

‘Wat kan de hond doen op het moment dat mijn kind een woede-uitbarsting of een acute overprikkeling heeft? Dit is een veelgehoorde vraag van ouders', vertelt Renske. ‘Wij proberen dan goed uit te leggen dat je door de inzet van de hond juist probeert om een woede-uitbarsting te voorkomen, bijvoorbeeld door via de hond met het kind te communiceren.’ Veel ouders merken dat hun kind last heeft van een depressie en zij willen graag weten hoe ze hun kind meer zelfvertrouwen kunnen meegeven, zodat het meer naar buiten durft te treden. Renske: ‘Vrije tijd is voor deze kinderen vaak lastig. Ze hebben geen groot sociaal leven en kunnen moeilijk hun tijd vullen. Daarom leren we de ouders ook hoe ze hun kind spelletjes met de hond kunnen laten doen.’

De cursus is klaar, en dan?

Als de ouders nog geen hond hebben, begeleidt KNGF Geleidehonden hen bij het zoeken naar een geschikte huishond. ‘We vertellen voornamelijk waar ze het beste terecht kunnen’, aldus Renske. ‘Goede fokkers doen over het algemeen zelf een puptest, maar als ze dat niet doen, kunnen wij dat bijvoorbeeld verzorgen. Ook krijgen we de vraag of we de beschrijving van de asielhond kritisch willen doorlezen en advies willen uitbrengen.’ We nodigen de ouders uit voor een besloten Facebookgroep waar ze met elkaar in gesprek kunnen gaan en successen kunnen delen. Tot slot organiseren we een terugkomdag waarbij de honden welkom zijn. Het is altijd leuk om te zien welke honden bij de cursisten horen. Op deze dag kunnen we de puntjes nog een keer op de i zetten.’

Aanmelden voor de PAWS workshops