Blindengeleidehond

KNGF Geleidehonden leidt sinds 1935 geleidehonden op, waarmee vele blinde en slechtziende mensen een vrij en onafhankelijk leven leiden. Dankzij deze jarenlang opgebouwde kennis en ervaring kunnen we ook aan kinderen en jongeren een geleidehond ter beschikking stellen. Belangrijk is dat de geleidehond daadwerkelijk de mobiliteit en zelfstandigheid zal vergroten. Dat geldt voor kinderen net zo als voor volwassen geleidehondgebruikers. Een blindengeleidehond vraagt veel betrokkenheid van ouders/verzorgers en professionals die het kind bijstaan.  

Persoonlijk en op maat

In principe stellen we geen minimumleeftijd voor de plaatsing van een geleidehond. Wel kan het voorkomen dat we eerst extra training adviseren op het gebied van oriëntatie en mobiliteit. Daarvoor verwijzen we graag naar de revalidatie-instellingen zoals Visio of Bartiméus. Ook door middel van plaatsing van een buddyhond in het gezin, kunnen we het kind voorbereiden op de latere geleidehond. Vaak zal een kind de voordelen van een geleidehond meer kunnen benutten als hij of zij de middelbare schoolleeftijd heeft bereikt.

Samen veilig op weg

De aandacht die we besteden aan het zoeken van de hond die past bij het kind, de instructie en nazorg wijken niet af van onze werkwijze bij volwassen geleidehondgebruikers. Het bepalen van het juiste programma, doen wij altijd op individuele basis. Bij kinderen jonger dan 16 jaar zijn de ouders wettelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de hond.

Voor de instructieperiode houden we rekening met het school- en leerprogramma van kinderen. Daarom zal de instructie voor kinderen onder de 16 jaar veelal in vakantieperiodes en in buitenschoolse uren gehouden worden. Instructie kan deels bij ons opleidingsinstituut gebeuren en deels in de thuissituatie. Bij instructie op school dient het kind begeleid te worden door een ouder/verzorger. We betrekken ouders, docenten en andere professionals vanaf het begin bij de aanvraagprocedure en het verdere traject, aangezien zij de onmisbare steun voor de jonge geleidehondgebruiker zijn.

Geleidehond op school

Een geleidehond gaat mee naar school in tuig. Op school blijft hij aangelijnd en gaat hij mee in de klas. Mensen vragen zich wellicht af of de hond leerlingen op school afleidt. Vaak is het tegendeel waar en zorgt de hond op school voor rust en regelmaat. KNGF Geleidehonden is ten zeerste bereid om met schoolvertegenwoordigers en leerlingen te spreken over de geleidehond. De geleidehond krijgt zijn voer voor of na school, maar hij moet natuurlijk kunnen drinken en worden uitgelaten. School, kind en ouders kunnen samen afspraken maken over de hond in de klas, het uitlaten van de hond, de plaats waar deze zijn behoefte kan doen en de verantwoordelijkheid voor hygiëne en schoonmaak.

Meer weten?

Uitgebreide informatie voor ouders, scholen en O&M instructeurs is bij KNGF Geleidehonden verkrijgbaar. Neemt u daarvoor contact op met de Helpdesk Opleiding via telefoon 020 - 496 9333 of opleiding@geleidehond.nl

Straks hoef ik niet meer met die ellendige stok hoef te lopen.

Larissa, 17 jaar

Buddyhond: je beste maatje 

Een geleidehond opent de weg naar meer vrijheid en zelfstandigheid. De keuze voor een geleidehond heeft ook consequenties die voor een jong kind en het gezin soms ingrijpend zijn. Maar ook jongeren en kinderen met een visuele beperking kunnen baat hebben bij een hond in huis. Op jonge leeftijd kan een kind met een visuele beperking veel sociale steun hebben aan een goed opgevoede en opgeleide huishond. Ook raakt het kind zo spelenderwijs gewend aan het verzorgen van en omgaan met een hond. Dit kan een goede voorbereiding zijn op een mogelijk leven later met een blindengeleidehond.

Nieuwe carrière, nieuwe naam

KNGF Geleidehonden streeft er naar om blindengeleidehonden die de eindstreep van hun opleiding net niet halen, te plaatsen bij gezinnen met een kind of kinderen met een visuele handicap. In sommige gevallen trainen we deze honden om een goede autismegeleidehond te worden, die gezinnen met een kind met autisme meer mobiliteit geeft. We geven de honden die we plaatsen in een gezin met een jong kind met een visuele beperking trots een nieuwe naam: buddyhonden.

Belangrijke rol voor ouders en professionals

Met een buddyhond krijgt het kind de mogelijkheid om onder de verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers voor de hond te zorgen: voeren, borstelen, uitlaten; het hoort er allemaal bij. We verlenen deskundige begeleiding en we evalueren welke invloeden er zijn op het zelfvertrouwen, de mobiliteit en de mogelijke vaardigheden van belang voor toekomstig gebruik van een geleidehond. Dit doen we natuurlijk niet alleen. KNGF Geleidehonden werkt intensief samen met de regionale instellingen en expertise centra, waaronder Koninklijke Visio.

Meer informatie?

Uiteraard zijn aan de plaatsing van een buddyhond voorwaarden en een zorgvuldig intake traject verbonden. Wilt u meer weten over de buddyhond, neemt u dan contact op met de Helpdesk Opleiding van KNGF Geleidehonden via 020-4969333 of opleiding@geleidehond.nl