Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu of het zoekveld.

Keurmerken

Kwaliteit staat bij KNGF Geleidehonden hoog in het vaandel. Daarom hechten wij behalve aan strenge interne toetsing ook veel belang aan een objectieve, externe controle.

Internationale federaties

IFGD logo

KNGF Geleidehonden is aangesloten bij de Internationale Federatie van Geleidehondenscholen en de Internationale Federatie van Assistentiehonden. Deze federaties hebben normen gesteld waaraan kwaliteitsscholen voor geleide- en assistentiehonden moeten voldoen. Alle aangesloten scholen worden regelmatig gecontroleerd om te beoordelen of zij nog voldoen aan de hoge normen. Daarnaast delen de aangesloten organisaties hun kennis met elkaar.

Het CBF-Keur

KNGF Geleidehonden is ook in het bezit van het CBF-Keur. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) ziet erop toe dat keurmerkhouders zich op verantwoorde wijze bezighouden met het werven en besteden van fondsen.

ANBI-status

ANBI logo

Schenken aan een goed doel geeft voldoening, omdat u er anderen mee helpt. De fiscus juicht dit soort giften toe en heeft hiervoor zelfs een gunstige belastingmaatregel gemaakt. Daardoor hoeft noch de gulle gever noch het begunstigde goede doel belasting te betalen over het geschonken bedrag. Onder deze regeling vallen kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijk of andere “algemeen nut beogende instellingen” (ANBI’s).

Om door de Belastingdienst als ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de activiteiten van de instelling een algemeen belang dienen. Verder mag een ANBI geen winstoogmerk hebben en geen particulier belang dienen. De fiscus heeft KNGF Geleidehonden aangewezen als ANBI. Elke cent die u ons geeft, komt dus echt ten goede van ons werk: het opleiden van blindengeleidehonden. Wilt u hierover meer weten, lees dan ons jaarverslag of beleidsplan.

Wat zijn de fiscale voordelen:

  • Als ANBI hoeft KNGF Geleidehonden geen successie- of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die wij ontvangen in het kader van het algemeen belang.
  • Als donateur heeft u ook een groot voordeel: u kunt de giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).

Meer weten? Kijk dan op www.belastingdienst.nl.

Op de website van de Belastingdienst staat een zoekprogramma waarmee geregistreerde ANBI-organisaties opgezocht kunnen worden. Elke instelling is geregistreerd onder de officiële (statutaire) naam zoals deze bij de notaris is vastgelegd. Voor KNGF Geleidehonden is dat: Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehondenfonds. Maar we zijn ook vindbaar onder onze merknaam: KNGF Geleidehonden.

Van onze 'oude' stichtingen, die in 2010 zijn opgegaan in één stichting, staat de ANBI-status in het zoekprogramma van de Belastingdienst vermeld als 'ingetrokken'. Dit om de eenvoudige reden dat deze twee stichtingen - Stichting Suppletiekas van het Koninklijk Nederlands geleidehondenfonds en Stichting Blindengeleidehonden - niet meer bestaan en opgegaan zijn in Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehondenfonds.

ISO-keurmerk 9001 en NEN-EN 15224

Logo's ISO 9001 en EN 15224 van certificeerder DNV GL

Als eerste geleidehondenschool ter wereld heeft KNGF Geleidehonden sinds 2015 twee ISO-certificaten. Een onafhankelijke en deskundige certificeringinstelling heeft onze gehele dienstverlening getoetst en op orde bevonden. Of het nu gaat om het opleiden en afleveren van geleidehonden of de omgang met samenwerkingspartners en donateurs.

KNGF Geleidehonden voldoet aan de ISO-norm voor Zorg en Welzijn (officieel NEN-EN 15224) en de ISO 9001-norm. De certificaten zijn toegekend door certificerende instelling DNV - GL